I. Gói cước vinaphone trả sau áp dụng cho Cá nhân đăng ký: 

II. Gói cước vinaphone trả sau áp dụng cho Cá nhân: 

1. Gói VD89: 

Cước tháng chỉ 89.000 vnđ

Gọi miễn phí 1500 phút nội mạng và 50 phút ngoại mạng

Được cấp 2Gb 3G-4G/ngày

2.Gói VD129: 

Cước tháng chỉ 129.000 vnđ

Gọi miễn phí 500 phút nội mạng và 100 phút ngoại mạng

Miễn phí 100 tin nhắn SMS

Được cấp 3Gb 3G-4G/ngày

3.Gói VD149: 

Cước tháng chỉ 149.000 vnđ

Gọi miễn phí 500 phút nội mạng và 200 phút ngoại mạng

Miễn phí 200 tin nhắn SMS

Được cấp 4Gb 3G-4G/ngày

4.Gói TG249: 

Cước tháng chỉ 249.000 vnđ

Gọi miễn phí 1500 phút nội mạng và 150 phút ngoại mạng

Được cấp 1Gb 3G-4G/ngày

5.Gói TG349: 

Cước tháng chỉ 349.000 vnđ

Gọi miễn phí 4000 phút nội mạng và 400 phút ngoại mạng

Được cấp 4Gb 3G-4G/ngày

6.Gói TG499: 

Cước tháng chỉ 499.000 vnđ

Gọi miễn phí 4000 phút nội mạng và 600 phút ngoại mạng

Được cấp 6Gb 3G-4G/ngày

Hotline hỗ trợ 0919.621.921 - 0938.555.921